0
0
0
0

این سوال خیلی کلی است و توضیحات مفصلی دارد. توصیه می کنم حتماً کتاب «پاسخ به سوالات کودکان در مورد مرگ»  تالیف لیندا گلدمن انتشارت لوح زرین را بخوانید.

« مادرم كجا رفته است؟» ، « چرا پدرم بايد بميرد؟» ، «آيا کبوتر من خيلي زجر كشيد؟»، «آيا من هم خواهم مرد؟». اين ها برخي از سؤالات رايج كودكان در زمينه مرگ است.

كودكان در مراحل مختلف رشد با تفكر در مورد مرگ دچار حزن و اندوه مجدد می‌شوند. در اوايل كودكي كودكان معمولاً با يك توضيح و تعريف ساده  قانع مي شوند. آنها مرگ را برگشت‌پذير مي‌بينند و  عقايدي خودمحورانه دارند كه مستلزم افكار سحرآميز مي باشد.  بسياري از اوقات آنها فكر مي‌كنند كه باعث مرگ اطرافيانشان شده اند.

همانطور كه آنها بزرگتر مي شوند در مورد واقعيت هاي مرگ كنجكاوتر مي شوند و ممكن است در سنين 8 ، 9 و 10 سالگي دوباره با علاقه و كنجكاوي جديدي به مرگ نگاه كنند. در دوره پيش نوجواني و نوجواني آنها براي يافتن پاسخ سؤالات خود تكيه زيادي بر گروه سني خودشان مي‌كنند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید