جادوی اعتماد به نفس

20,000 تومان

پنج گام بنیادین برای دستیابی به خودباوری

نویسنده: باربارا دی آنجلیس   ترجمه و ارائه ی برابر نهادهایی از فرهنگ و ادب پارسی: دکتر محمدعلی کوثری دکتر علی صادقی منش

شناسه محصول: 6cdd94e089a9 دسته:

اعتماد به نفس یا خودباوری هرگز با غرور، خودخواهی و خود بزرگ بینی یکی نیست. اعتماد به نفس به این معناست که خودتان را باور کنید.

باربارا دی آنجلیس

نویسنده کتابی که در دست دارید، به سبب استقبال گسترده ی مردم از آثارش بخت آن را داشته است که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان جهان در حوزه ی روانشناسی شناخته شود.

پانوشت های اثر، کوششی هستند برای نزدیک تر ساختن ذهن و اندیشه ی مخاطب پارسی زبان، به مفاهیم این کتاب؛ این پانوشت ها، که به تمامی گردآوری و نوشته ی مترجمان هستند، به تناسب مفاهیم اثر فراهم آمده اند و آن را به نغز گفتارهایی از ادب پارسی (به عنوان یکی از گنجینه های پرفروغ فرهنگ جهان) آراسته اند؛ از این رو می توانند نگاهی ژرف و دلآویز به خواننده ی پارسی زبان اثر ببخشند.