تختخوابت را مرتب کن

20,000 تومان

Make Your Bed   عادت های کوچکی که می توانند زندگیتان و شاید دنیا را تغییر دهند   نویسنده: ویلیام اچ مک راون   ترجمه: نسرین اخلاقی

شناسه محصول: b690a06038a7 دسته:

تغییر دنیا در هر جایی و توسط هر کسی امکان پذیر است؛ بنابراین کافی است خودتان را تغییر دهید.

اگر خودتان را تغییر دهید، می توانید دنیا را تغییر دهید.

آنچه که بیان می کنم، تنها درس هایی ساده برای غلبه بر امتحانات تمرینات نیروی دریایی است که در طول سال هایی که در یگان ویژه خدمت کرده ام، یاد گرفتم؛ اما هر ده تمرین برای مواجهه با چالش های زندگی هر فرد نیز کاربرد خواهد داشت.

اولین درس برای تغییر خودتان و یا حتی تغییر دنیا این است:

تختخوابت را مرتب کن