اوریگامی

دربارهگروه آموزشی کودک و نوجوان سلام سلام
انتشارات امید مهر از سال 1382 به همت گروهی از مؤلفین و اساتید کشور عزیزمان و با اهداف فرهنگی-آموزشی آغاز به کار نموده است و تا امروز حدود 100 عنوان کتاب در حوزه ی کمک درسی و بیش از 650 عنوان در حوزه های عمومی منتشر کرده است.